Privacy & Cookies

Vele Groeten respecteert uw privacy. Wij vinden het heel belangrijk dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken is dat uitsluitend met uw toestemming.

Vele Groeten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en alleen aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Vele Groeten gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij alleen met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u betere service bieden.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vele Groeten verkoopt uw gegevens niet! Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Consumentenrecht

U heeft het recht op inzage dan wel correctie van de opgegeven persoonsgegevens. Wanneer u hierover contact wilt u kunt u via mail het aan ons richten info@velegroeten.nl Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons.

Wij waarderen uw vertrouwen, dat u in ons stelt en wij gaan er dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of een account aanmaakt wordt er gebruik gemaakt van een Secure Socket Layer (SSL certificaat).

Handige tips voor het veilig bestellen

 • Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.
 • Maak bij uw bestelling(en) gebruik van de Secure Socket Layer (SSL), herkenbaar in uw  adresbalk als https://

Onze gegevens 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Olleke Bolleke candyshop nl / Vele Groeten
Website: www.velegroeten.nl
Inschrijfnummer KvK : 22056754
BTW-nummer: NL001706748B67

E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

 2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@velegroeten.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.